Ruby diff

BasicObject

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent x x x x x x x *ROOT* *ROOT* *ROOT*
! x x x x x x x o o o
!= x x x x x x x o o o
== x x x x x x x o o o
__send__ x x x x x x x o o o
equal? x x x x x x x o o o
instance_eval x x x x x x x x o o
instance_exec x x x x x x x x o o
::BasicObject x x x x x x x o o o

Object

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent *ROOT* *ROOT* *ROOT* *ROOT* *ROOT* *ROOT* *ROOT* BasicObject BasicObject BasicObject
!~ x x x x x x x o o o
== o o o o o o o x x x
=== o o o o o o o o o o
=~ o o o o o o o o o o
__id__ o o o o o o o o o o
__send__ o o o o o o o x x x
class o o o o o o o o o o
clone o o o o o o o o o o
define_singleton_method x x x x x x x o o o
display o o o o o o o o o o
dup o o o o o o o o o o
enum_for x x x x x x o o o o
eql? o o o o o o o o o o
equal? o o o o o o o x x x
extend o o o o o o o o o o
freeze o o o o o o o o o o
frozen? o o o o o o o o o o
gem x x x x x x x o o o
hash o o o o o o o o o o
id o o o o o o o x x x
inspect o o o o o o o o o o
instance_eval o o o o o o o o x x
instance_exec x x x x x x o o x x
instance_of? o o o o o o o o o o
instance_variable_defined? x x x x x o o o o o
instance_variable_get o o o o o o o o o o
instance_variable_set o o o o o o o o o o
instance_variables o o o o o o o o o o
is_a? o o o o o o o o o o
kind_of? o o o o o o o o o o
method o o o o o o o o o o
methods o o o o o o o o o o
nil? o o o o o o o o o o
object_id o o o o o o o o o o
private_methods o o o o o o o o o o
protected_methods o o o o o o o o o o
public_method x x x x x x x o o o
public_methods o o o o o o o o o o
public_send x x x x x x x o o o
respond_to? o o o o o o o o o o
send o o o o o o o o o o
singleton_methods o o o o o o o o o o
taint o o o o o o o o o o
tainted? o o o o o o o o o o
tap x x x x x x o o o o
to_a o o o o o o o x x x
to_enum x x x x x x o o o o
to_s o o o o o o o o o o
type o o o o o o o x x x
untaint o o o o o o o o o o
::ARGF o o o o o o o o o o
::ARGV o o o o o o o o o o
::ArgumentError o o o o o o o o o o
::Array o o o o o o o o o o
::Bignum o o o o o o o o o o
::Binding o o o o o o o o o o
::Class o o o o o o o o o o
::Comparable o o o o o o o o o o
::Complex x x x x x x x x x o
::Continuation o o o o o o o x x x
::Data o o o o o o o o o o
::Dir o o o o o o o o o o
::ENV o o o o o o o o o o
::EOFError o o o o o o o o o o
::Encoding x x x x x x x o o o
::Enumerable o o o o o o o o o o
::Errno o o o o o o o o o o
::Exception o o o o o o o o o o
::FALSE o o o o o o o o o o
::FalseClass o o o o o o o o o o
::Fiber x x x x x x x o o o
::FiberError x x x x x x x o o o
::File o o o o o o o o o o
::FileTest o o o o o o o o o o
::Fixnum o o o o o o o o o o
::Float o o o o o o o o o o
::FloatDomainError o o o o o o o o o o
::GC o o o o o o o o o o
::Gem x x x x x x x o o o
::Hash o o o o o o o o o o
::IO o o o o o o o o o o
::IOError o o o o o o o o o o
::IndexError o o o o o o o o o o
::Integer o o o o o o o o o o
::Interrupt o o o o o o o o o o
::Kernel o o o o o o o o o o
::KeyError x x x x x x x o o o
::LoadError o o o o o o o o o o
::LocalJumpError o o o o o o o o o o
::Marshal o o o o o o o o o o
::MatchData o o o o o o o o o o
::MatchingData o o o o o o o x x x
::Math o o o o o o o o o o
::Method o o o o o o o o o o
::Module o o o o o o o o o o
::Mutex x x x x x x x o o o
::NIL o o o o o o o o o o
::NameError o o o o o o o o o o
::NilClass o o o o o o o o o o
::NoMemoryError o o o o o o o o o o
::NoMethodError o o o o o o o o o o
::NotImplementedError o o o o o o o o o o
::Numeric o o o o o o o o o o
::Object o o o o o o o o o o
::ObjectSpace o o o o o o o o o o
::PLATFORM o o o o o o o x x x
::Precision o o o o o o o o o o
::Proc o o o o o o o o o o
::Process o o o o o o o o o o
::RELEASE_DATE o o o o o o o x x x
::RUBY_COPYRIGHT x x x x x x o o o o
::RUBY_DESCRIPTION x x x x x x o o o o
::RUBY_PATCHLEVEL x x x x x o o o o o
::RUBY_PLATFORM o o o o o o o o o o
::RUBY_RELEASE_DATE o o o o o o o o o o
::RUBY_REVISION x x x x x x x o o o
::RUBY_VERSION o o o o o o o o o o
::Range o o o o o o o o o o
::RangeError o o o o o o o o o o
::Rational x x x x x x x x x o
::Regexp o o o o o o o o o o
::RegexpError o o o o o o o o o o
::RuntimeError o o o o o o o o o o
::STDERR o o o o o o o o o o
::STDIN o o o o o o o o o o
::STDOUT o o o o o o o o o o
::ScriptError o o o o o o o o o o
::SecurityError o o o o o o o o o o
::Signal o o o o o o o o o o
::SignalException o o o o o o o o o o
::StandardError o o o o o o o o o o
::StopIteration x x x x x x o o o o
::String o o o o o o o o o o
::Struct o o o o o o o o o o
::Symbol o o o o o o o o o o
::SyntaxError o o o o o o o o o o
::SystemCallError o o o o o o o o o o
::SystemExit o o o o o o o o o o
::SystemStackError o o o o o o o o o o
::TOPLEVEL_BINDING o o o o o o o o o o
::TRUE o o o o o o o o o o
::Thread o o o o o o o o o o
::ThreadError o o o o o o o o o o
::ThreadGroup o o o o o o o o o o
::Time o o o o o o o o o o
::TrueClass o o o o o o o o o o
::TypeError o o o o o o o o o o
::UnboundMethod o o o o o o o o o o
::VERSION o o o o o o o x x x
::VM x x x x x x x o o o
::ZeroDivisionError o o o o o o o o o o

ARGF.class

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent x x x x x x x x x Object
all? x x x x x x x x x o
any? x x x x x x x x x o
argv x x x x x x x x x o
binmode x x x x x x x x x o
bytes x x x x x x x x x o
chars x x x x x x x x x o
close x x x x x x x x x o
closed? x x x x x x x x x o
collect x x x x x x x x x o
count x x x x x x x x x o
cycle x x x x x x x x x o
detect x x x x x x x x x o
drop x x x x x x x x x o
drop_while x x x x x x x x x o
each x x x x x x x x x o
each_byte x x x x x x x x x o
each_char x x x x x x x x x o
each_cons x x x x x x x x x o
each_line x x x x x x x x x o
each_slice x x x x x x x x x o
each_with_index x x x x x x x x x o
entries x x x x x x x x x o
eof x x x x x x x x x o
eof? x x x x x x x x x o
external_encoding x x x x x x x x x o
file x x x x x x x x x o
filename x x x x x x x x x o
fileno x x x x x x x x x o
find x x x x x x x x x o
find_all x x x x x x x x x o
find_index x x x x x x x x x o
first x x x x x x x x x o
getbyte x x x x x x x x x o
getc x x x x x x x x x o
gets x x x x x x x x x o
grep x x x x x x x x x o
group_by x x x x x x x x x o
include? x x x x x x x x x o
inject x x x x x x x x x o
inplace_mode x x x x x x x x x o
inplace_mode= x x x x x x x x x o
internal_encoding x x x x x x x x x o
lineno x x x x x x x x x o
lineno= x x x x x x x x x o
lines x x x x x x x x x o
map x x x x x x x x x o
max x x x x x x x x x o
max_by x x x x x x x x x o
member? x x x x x x x x x o
min x x x x x x x x x o
min_by x x x x x x x x x o
minmax x x x x x x x x x o
minmax_by x x x x x x x x x o
none? x x x x x x x x x o
one? x x x x x x x x x o
partition x x x x x x x x x o
path x x x x x x x x x o
pos x x x x x x x x x o
pos= x x x x x x x x x o
read x x x x x x x x x o
readbyte x x x x x x x x x o
readchar x x x x x x x x x o
readline x x x x x x x x x o
readlines x x x x x x x x x o
readpartial x x x x x x x x x o
reduce x x x x x x x x x o
reject x x x x x x x x x o
reverse_each x x x x x x x x x o
rewind x x x x x x x x x o
seek x x x x x x x x x o
select x x x x x x x x x o
set_encoding x x x x x x x x x o
skip x x x x x x x x x o
sort x x x x x x x x x o
sort_by x x x x x x x x x o
take x x x x x x x x x o
take_while x x x x x x x x x o
tell x x x x x x x x x o
to_a x x x x x x x x x o
to_i x x x x x x x x x o
to_io x x x x x x x x x o
zip x x x x x x x x x o
::Enumerator x x x x x x x x x o

Array

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent Object Object Object Object Object Object Object Object Object Object
& o o o o o o o o o o
* o o o o o o o o o o
+ o o o o o o o o o o
- o o o o o o o o o o
<< o o o o o o o o o o
<=> o o o o o o o o o o
[] o o o o o o o o o o
[]= o o o o o o o o o o
all? o o o o o o o o o o
any? o o o o o o o o o o
assoc o o o o o o o o o o
at o o o o o o o o o o
choice x x x x x x o o o o
clear o o o o o o o o o o
collect o o o o o o o o o o
collect! o o o o o o o o o o
combination x x x x x x o o o o
compact o o o o o o o o o o
compact! o o o o o o o o o o
concat o o o o o o o o o o
count x x x x x x o o o o
cycle x x x x x x o o o o
delete o o o o o o o o o o
delete_at o o o o o o o o o o
delete_if o o o o o o o o o o
detect o o o o o o o o o o
drop x x x x x x o o o o
drop_while x x x x x x o o o o
each o o o o o o o o o o
each_cons x x x x x x o o o o
each_index o o o o o o o o o o
each_slice x x x x x x o o o o
each_with_index o o o o o o o o o o
empty? o o o o o o o o o o
entries o o o o o o o o o o
enum_cons x x x x x x o x x x
enum_slice x x x x x x o x x x
enum_with_index x x x x x x o x x x
fetch o o o o o o o o o o
fill o o o o o o o o o o
find o o o o o o o o o o
find_all o o o o o o o o o o
find_index x x x x x x o o o o
first o o o o o o o o o o
flatten o o o o o o o o o o
flatten! o o o o o o o o o o
grep o o o o o o o o o o
group_by x x x x x x o o o o
include? o o o o o o o o o o
index o o o o o o o o o o
indexes o o o o o o o x x x
indices o o o o o o o x x x
inject o o o o o o o o o o
insert o o o o o o o o o o
join o o o o o o o o o o
last o o o o o o o o o o
length o o o o o o o o o o
map o o o o o o o o o o
map! o o o o o o o o o o
max o o o o o o o o o o
max_by x x x x x x o o o o
member? o o o o o o o o o o
min o o o o o o o o o o
min_by x x x x x x o o o o
minmax x x x x x x o o o o
minmax_by x x x x x x o o o o
nitems o o o o o o o o o x
none? x x x x x x o o o o
one? x x x x x x o o o o
pack o o o o o o o o o o
partition o o o o o o o o o o
permutation x x x x x x o o o o
pop o o o o o o o o o o
product x x x x x x o o o o
push o o o o o o o o o o
rassoc o o o o o o o o o o
reduce x x x x x x o o o o
reject o o o o o o o o o o
reject! o o o o o o o o o o
replace o o o o o o o o o o
reverse o o o o o o o o o o
reverse! o o o o o o o o o o
reverse_each o o o o o o o o o o
rindex o o o o o o o o o o
select o o o o o o o o o o
shift o o o o o o o o o o
shuffle x x x x x x o o o o
shuffle! x x x x x x o o o o
size o o o o o o o o o o
slice o o o o o o o o o o
slice! o o o o o o o o o o
sort o o o o o o o o o o
sort! o o o o o o o o o o
sort_by o o o o o o o o o o
take x x x x x x o o o o
take_while x x x x x x o o o o
to_a x x x x x x x o o o
to_ary o o o o o o o o o o
transpose o o o o o o o o o o
uniq o o o o o o o o o o
uniq! o o o o o o o o o o
unshift o o o o o o o o o o
values_at o o o o o o o o o o
zip o o o o o o o o o o
| o o o o o o o o o o
.[] o o o o o o o o o o
.try_convert x x x x x x x o o o
::Enumerator x x x x x x o o o o

Binding

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent Object Object Object Object Object Object Object Object Object Object
eval x x x x x x o o o o

Data

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent Object Object Object Object Object Object Object Object Object Object

NameError::message

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent x Data Data Data Data Data Data Data Data Data
_dump x o o o o o o o o o
to_str x o o o o o o o o o
.! x o o o o o o o o o
._load x o o o o o o o o o

Dir

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent Object Object Object Object Object Object Object Object Object Object
all? o o o o o o o o o o
any? o o o o o o o o o o
close o o o o o o o o o o
collect o o o o o o o o o o
count x x x x x x o o o o
cycle x x x x x x o o o o
detect o o o o o o o o o o
drop x x x x x x o o o o
drop_while x x x x x x o o o o
each o o o o o o o o o o
each_cons x x x x x x o o o o
each_slice x x x x x x o o o o
each_with_index o o o o o o o o o o
entries o o o o o o o o o o
enum_cons x x x x x x o x x x
enum_slice x x x x x x o x x x
enum_with_index x x x x x x o x x x
find o o o o o o o o o o
find_all o o o o o o o o o o
find_index x x x x x x o o o o
first x x x x x x o o o o
grep o o o o o o o o o o
group_by x x x x x x o o o o
include? o o o o o o o o o o
inject o o o o o o o o o o
map o o o o o o o o o o
max o o o o o o o o o o
max_by x x x x x x o o o o
member? o o o o o o o o o o
min o o o o o o o o o o
min_by x x x x x x o o o o
minmax x x x x x x o o o o
minmax_by x x x x x x o o o o
none? x x x x x x o o o o
one? x x x x x x o o o o
partition o o o o o o o o o o
path o o o o o o o o o o
pos o o o o o o o o o o
pos= o o o o o o o o o o
read o o o o o o o o o o
reduce x x x x x x o o o o
reject o o o o o o o o o o
reverse_each x x x x x x o x x o
rewind o o o o o o o o o o
seek o o o o o o o o o o
select o o o o o o o o o o
sort o o o o o o o o o o
sort_by o o o o o o o o o o
take x x x x x x o o o o
take_while x x x x x x o o o o
tell o o o o o o o o o o
to_a x x x x x x x o o o
zip o o o o o o o o o o
.[] o o o o o o o o o o
.chdir o o o o o o o o o o
.chroot o o o o o o o o o o
.delete o o o o o o o o o o
.entries o o o o o o o o o o
.exist? x x x x x x x o o o
.exists? x x x x x x x o o o
.foreach o o o o o o o o o o
.getwd o o o o o o o o o o
.glob o o o o o o o o o o
.mkdir o o o o o o o o o o
.open o o o o o o o o o o
.pwd o o o o o o o o o o
.rmdir o o o o o o o o o o
.unlink o o o o o o o o o o
::Enumerator x x x x x x o o o o

Encoding

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent x x x x x x x Object Object Object
_dump x x x x x x x o o o
base_encoding x x x x x x x x o o
based_encoding x x x x x x x o x x
dummy? x x x x x x x o o o
name x x x x x x x o o o
._load x x x x x x x o o o
.aliases x x x x x x x x o o
.compatible? x x x x x x x o o o
.default_external x x x x x x x o o o
.find x x x x x x x o o o
.list x x x x x x x o o o
.locale_charmap x x x x x x x o o o
.name_list x x x x x x x x o o
::ANSI_X3_4_1968 x x x x x x x x o o
::ASCII x x x x x x x o o o
::ASCII_8BIT x x x x x x x o o o
::BIG5 x x x x x x x x o o
::BINARY x x x x x x x o o o
::Big5 x x x x x x x x o o
::CP1250 x x x x x x x x o o
::CP1251 x x x x x x x x o o
::CP1252 x x x x x x x x o o
::CP1253 x x x x x x x x o o
::CP1254 x x x x x x x x o o
::CP1255 x x x x x x x x o o
::CP1256 x x x x x x x x o o
::CP1257 x x x x x x x x o o
::CP1258 x x x x x x x x o o
::CP437 x x x x x x x x o o
::CP51932 x x x x x x x x o o
::CP65000 x x x x x x x x o o
::CP65001 x x x x x x x x o o
::CP737 x x x x x x x x o o
::CP775 x x x x x x x x o o
::CP850 x x x x x x x x o o
::CP852 x x x x x x x x o o
::CP855 x x x x x x x x o o
::CP857 x x x x x x x x o o
::CP860 x x x x x x x x o o
::CP861 x x x x x x x x o o
::CP862 x x x x x x x x o o
::CP863 x x x x x x x x o o
::CP864 x x x x x x x x o o
::CP865 x x x x x x x x o o
::CP866 x x x x x x x x o o
::CP869 x x x x x x x x o o
::CP874 x x x x x x x x o o
::CP878 x x x x x x x x o o
::CP932 x x x x x x x x o o
::CP936 x x x x x x x x o o
::CP949 x x x x x x x x o o
::CP950 x x x x x x x x o o
::CSWINDOWS31J x x x x x x x x o o
::CsWindows31J x x x x x x x x o o
::EUCCN x x x x x x x x o o
::EUCJP x x x x x x x o o o
::EUCJP_MS x x x x x x x x o o
::EUCKR x x x x x x x x o o
::EUCTW x x x x x x x x o o
::EUC_CN x x x x x x x x o o
::EUC_JP x x x x x x x o o o
::EUC_JP_MS x x x x x x x x o o
::EUC_KR x x x x x x x x o o
::EUC_TW x x x x x x x x o o
::EucCN x x x x x x x x o o
::EucJP x x x x x x x o o o
::EucJP_ms x x x x x x x x o o
::EucKR x x x x x x x x o o
::EucTW x x x x x x x x o o
::GB12345 x x x x x x x x o o
::GB18030 x x x x x x x x o o
::GB1988 x x x x x x x x o o
::GBK x x x x x x x x o o
::IBM437 x x x x x x x x o o
::IBM737 x x x x x x x x o o
::IBM775 x x x x x x x x o o
::IBM850 x x x x x x x x o o
::IBM852 x x x x x x x x o o
::IBM855 x x x x x x x x o o
::IBM857 x x x x x x x x o o
::IBM860 x x x x x x x x o o
::IBM861 x x x x x x x x o o
::IBM862 x x x x x x x x o o
::IBM863 x x x x x x x x o o
::IBM864 x x x x x x x x o o
::IBM865 x x x x x x x x o o
::IBM866 x x x x x x x x o o
::IBM869 x x x x x x x x o o
::ISO2022_JP x x x x x x x x o o
::ISO2022_JP2 x x x x x x x x o o
::ISO8859_1 x x x x x x x x o o
::ISO8859_10 x x x x x x x x o o
::ISO8859_11 x x x x x x x x o o
::ISO8859_13 x x x x x x x x o o
::ISO8859_14 x x x x x x x x o o
::ISO8859_15 x x x x x x x x o o
::ISO8859_16 x x x x x x x x o o
::ISO8859_2 x x x x x x x x o o
::ISO8859_3 x x x x x x x x o o
::ISO8859_4 x x x x x x x x o o
::ISO8859_5 x x x x x x x x o o
::ISO8859_6 x x x x x x x x o o
::ISO8859_7 x x x x x x x x o o
::ISO8859_8 x x x x x x x x o o
::ISO8859_9 x x x x x x x x o o
::ISO_2022_JP x x x x x x x o o o
::ISO_2022_JP_2 x x x x x x x x o o
::ISO_8859_1 x x x x x x x x o o
::ISO_8859_10 x x x x x x x x o o
::ISO_8859_11 x x x x x x x x o o
::ISO_8859_13 x x x x x x x x o o
::ISO_8859_14 x x x x x x x x o o
::ISO_8859_15 x x x x x x x x o o
::ISO_8859_16 x x x x x x x x o o
::ISO_8859_2 x x x x x x x x o o
::ISO_8859_3 x x x x x x x x o o
::ISO_8859_4 x x x x x x x x o o
::ISO_8859_5 x x x x x x x x o o
::ISO_8859_6 x x x x x x x x o o
::ISO_8859_7 x x x x x x x x o o
::ISO_8859_8 x x x x x x x x o o
::ISO_8859_9 x x x x x x x x o o
::KOI8_R x x x x x x x x o o
::KOI8_U x x x x x x x x o o
::MACCENTEURO x x x x x x x x o o
::MACCROATIAN x x x x x x x x o o
::MACCYRILLIC x x x x x x x x o o
::MACGREEK x x x x x x x x o o
::MACICELAND x x x x x x x x o o
::MACJAPAN x x x x x x x x o o
::MACJAPANESE x x x x x x x x o o
::MACROMAN x x x x x x x x o o
::MACROMANIA x x x x x x x x o o
::MACTHAI x x x x x x x x o o
::MACTURKISH x x x x x x x x o o
::MACUKRAINE x x x x x x x x o o
::MacCentEuro x x x x x x x x o o
::MacCroatian x x x x x x x x o o
::MacCyrillic x x x x x x x x o o
::MacGreek x x x x x x x x o o
::MacIceland x x x x x x x x o o
::MacJapan x x x x x x x x o o
::MacJapanese x x x x x x x x o o
::MacRoman x x x x x x x x o o
::MacRomania x x x x x x x x o o
::MacThai x x x x x x x x o o
::MacTurkish x x x x x x x x o o
::MacUkraine x x x x x x x x o o
::SHIFT_JIS x x x x x x x o o o
::SJIS x x x x x x x o o o
::Shift_JIS x x x x x x x o o o
::TIS_620 x x x x x x x x o o
::UCS_2BE x x x x x x x x o o
::UCS_4BE x x x x x x x x o o
::UCS_4LE x x x x x x x x o o
::US_ASCII x x x x x x x x o o
::UTF8_MAC x x x x x x x x x o
::UTF_16BE x x x x x x x x o o
::UTF_16LE x x x x x x x x o o
::UTF_32BE x x x x x x x x o o
::UTF_32LE x x x x x x x x o o
::UTF_7 x x x x x x x x o o
::UTF_8 x x x x x x x o o o
::UTF_8_MAC x x x x x x x x x o
::WINDOWS_1250 x x x x x x x x o o
::WINDOWS_1251 x x x x x x x x o o
::WINDOWS_1252 x x x x x x x x o o
::WINDOWS_1253 x x x x x x x x o o
::WINDOWS_1254 x x x x x x x x o o
::WINDOWS_1255 x x x x x x x x o o
::WINDOWS_1256 x x x x x x x x o o
::WINDOWS_1257 x x x x x x x x o o
::WINDOWS_1258 x x x x x x x x o o
::WINDOWS_31J x x x x x x x x o o
::WINDOWS_874 x x x x x x x x o o
::Windows_1250 x x x x x x x x o o
::Windows_1251 x x x x x x x x o o
::Windows_1252 x x x x x x x x o o
::Windows_1253 x x x x x x x x o o
::Windows_1254 x x x x x x x x o o
::Windows_1255 x x x x x x x x o o
::Windows_1256 x x x x x x x x o o
::Windows_1257 x x x x x x x x o o
::Windows_1258 x x x x x x x x o o
::Windows_31J x x x x x x x x o o
::Windows_874 x x x x x x x x o o

Enumerable::Enumerator

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent x x x x x x Object Object Object Object
all? x x x x x x o o o o
any? x x x x x x o o o o
collect x x x x x x o o o o
count x x x x x x o o o o
cycle x x x x x x o o o o
detect x x x x x x o o o o
drop x x x x x x o o o o
drop_while x x x x x x o o o o
each x x x x x x o o o o
each_cons x x x x x x o o o o
each_slice x x x x x x o o o o
each_with_index x x x x x x o o o o
entries x x x x x x o o o o
enum_cons x x x x x x o x x x
enum_slice x x x x x x o x x x
enum_with_index x x x x x x o x x x
find x x x x x x o o o o
find_all x x x x x x o o o o
find_index x x x x x x o o o o
first x x x x x x o o o o
grep x x x x x x o o o o
group_by x x x x x x o o o o
include? x x x x x x o o o o
inject x x x x x x o o o o
map x x x x x x o o o o
max x x x x x x o o o o
max_by x x x x x x o o o o
member? x x x x x x o o o o
min x x x x x x o o o o
min_by x x x x x x o o o o
minmax x x x x x x o o o o
minmax_by x x x x x x o o o o
next x x x x x x o o o o
none? x x x x x x o o o o
one? x x x x x x o o o o
partition x x x x x x o o o o
reduce x x x x x x o o o o
reject x x x x x x o o o o
reverse_each x x x x x x o x x o
rewind x x x x x x o o o o
select x x x x x x o o o o
sort x x x x x x o o o o
sort_by x x x x x x o o o o
take x x x x x x o o o o
take_while x x x x x x o o o o
to_a x x x x x x x o o o
with_index x x x x x x o o o o
zip x x x x x x o o o o
::Enumerator x x x x x x o o o o

Exception

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent Object Object Object Object Object Object Object Object Object Object
backtrace o o o o o o o o o o
exception o o o o o o o o o o
message o o o o o o o o o o
set_backtrace o o o o o o o o o o
to_str o o o o o o o x x x
.exception o o o o o o o o o o

NoMemoryError

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent Exception Exception Exception Exception Exception Exception Exception Exception Exception Exception

ScriptError

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent Exception Exception Exception Exception Exception Exception Exception Exception Exception Exception

LoadError

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent ScriptError ScriptError ScriptError ScriptError ScriptError ScriptError ScriptError ScriptError ScriptError ScriptError

NotImplementedError

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent ScriptError ScriptError ScriptError ScriptError ScriptError ScriptError ScriptError ScriptError ScriptError ScriptError

SyntaxError

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent ScriptError ScriptError ScriptError ScriptError ScriptError ScriptError ScriptError ScriptError ScriptError ScriptError

SecurityError

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError Exception Exception Exception

SignalException

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent Exception Exception Exception Exception Exception Exception Exception Exception Exception Exception
signm x x x x x o o o o o
signo x x x x x o o o o o

Interrupt

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent SignalException SignalException SignalException SignalException SignalException SignalException SignalException SignalException SignalException SignalException

StandardError

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent Exception Exception Exception Exception Exception Exception Exception Exception Exception Exception

ArgumentError

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError

FiberError

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent x x x x x x x StandardError StandardError StandardError

IOError

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError

EOFError

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent IOError IOError IOError IOError IOError IOError IOError IOError IOError IOError

IndexError

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError

KeyError

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent x x x x x x x IndexError IndexError IndexError

StopIteration

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent x x x x x x IndexError IndexError IndexError IndexError

LocalJumpError

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError
exit_value o o o o o o o o o o
reason o o o o o o o o o o

NameError

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError
name o o o o o o o o o o

NoMethodError

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent NameError NameError NameError NameError NameError NameError NameError NameError NameError NameError
args o o o o o o o o o o

RangeError

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError

FloatDomainError

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent RangeError RangeError RangeError RangeError RangeError RangeError RangeError RangeError RangeError RangeError

RegexpError

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError

RuntimeError

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError

SystemCallError

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError
errno o o o o o o o o o o
.=== o o o o o o o o o o

ThreadError

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError

TypeError

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError

ZeroDivisionError

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError

SystemExit

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent Exception Exception Exception Exception Exception Exception Exception Exception Exception Exception
status o o o o o o o o o o
success? x o o o o o o o o o

SystemStackError

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError StandardError Exception Exception Exception

fatal

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent Exception Exception Exception Exception Exception Exception Exception Exception Exception Exception

FalseClass

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent Object Object Object Object Object Object Object Object Object Object
& o o o o o o o o o o
^ o o o o o o o o o o
| o o o o o o o o o o

Fiber

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent x x x x x x x Object Object Object
resume x x x x x x x o o o
.new x x x x x x x o o o
.yield x x x x x x x o o o

File::Stat

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent Object Object Object Object Object Object Object Object Object Object
< o o o o o o o o o o
<= o o o o o o o o o o
<=> o o o o o o o o o o
> o o o o o o o o o o
>= o o o o o o o o o o
atime o o o o o o o o o o
between? o o o o o o o o o o
blksize o o o o o o o o o o
blockdev? o o o o o o o o o o
blocks o o o o o o o o o o
chardev? o o o o o o o o o o
ctime o o o o o o o o o o
dev o o o o o o o o o o
dev_major x o o o o o o o o o
dev_minor x o o o o o o o o o
directory? o o o o o o o o o o
executable? o o o o o o o o o o
executable_real? o o o o o o o o o o
file? o o o o o o o o o o
ftype o o o o o o o o o o
gid o o o o o o o o o o
grpowned? o o o o o o o o o o
ino o o o o o o o o o o
mode o o o o o o o o o o
mtime o o o o o o o o o o
nlink o o o o o o o o o o
owned? o o o o o o o o o o
pipe? o o o o o o o o o o
rdev o o o o o o o o o o
rdev_major o o o o o o o o o o
rdev_minor o o o o o o o o o o
readable? o o o o o o o o o o
readable_real? o o o o o o o o o o
setgid? o o o o o o o o o o
setuid? o o o o o o o o o o
size o o o o o o o o o o
size? o o o o o o o o o o
socket? o o o o o o o o o o
sticky? o o o o o o o o o o
symlink? o o o o o o o o o o
uid o o o o o o o o o o
world_readable? x x x x x x x o o o
world_writable? x x x x x x x o o o
writable? o o o o o o o o o o
writable_real? o o o o o o o o o o
zero? o o o o o o o o o o

Hash

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent Object Object Object Object Object Object Object Object Object Object
[] o o o o o o o o o o
[]= o o o o o o o o o o
all? o o o o o o o o o o
any? o o o o o o o o o o
assoc x x x x x x x o o o
clear o o o o o o o o o o
collect o o o o o o o o o o
compare_by_identity x x x x x x x o o o
compare_by_identity? x x x x x x x o o o
count x x x x x x o o o o
cycle x x x x x x o o o o
default o o o o o o o o o o
default= o o o o o o o o o o
default_proc o o o o o o o o o o
delete o o o o o o o o o o
delete_if o o o o o o o o o o
detect o o o o o o o o o o
drop x x x x x x o o o o
drop_while x x x x x x o o o o
each o o o o o o o o o o
each_cons x x x x x x o o o o
each_key o o o o o o o o o o
each_pair o o o o o o o o o o
each_slice x x x x x x o o o o
each_value o o o o o o o o o o
each_with_index o o o o o o o o o o
empty? o o o o o o o o o o
entries o o o o o o o o o o
enum_cons x x x x x x o x x x
enum_slice x x x x x x o x x x
enum_with_index x x x x x x o x x x
fetch o o o o o o o o o o
find o o o o o o o o o o
find_all o o o o o o o o o o
find_index x x x x x x o o o o
first x x x x x x o o o o
flatten x x x x x x x o o o
grep o o o o o o o o o o
group_by x x x x x x o o o o
has_key? o o o o o o o o o o
has_value? o o o o o o o o o o
include? o o o o o o o o o o
index o o o o o o o o o o
indexes o o o o o o o x x x
indices o o o o o o o x x x
inject o o o o o o o o o o
invert o o o o o o o o o o
key x x x x x x x o o o
key? o o o o o o o o o o
keys o o o o o o o o o o
length o o o o o o o o o o
map o o o o o o o o o o
max o o o o o o o o o o
max_by x x x x x x o o o o
member? o o o o o o o o o o
merge o o o o o o o o o o
merge! o o o o o o o o o o
min o o o o o o o o o o
min_by x x x x x x o o o o
minmax x x x x x x o o o o
minmax_by x x x x x x o o o o
none? x x x x x x o o o o
one? x x x x x x o o o o
partition o o o o o o o o o o
rassoc x x x x x x x o o o
reduce x x x x x x o o o o
rehash o o o o o o o o o o
reject o o o o o o o o o o
reject! o o o o o o o o o o
replace o o o o o o o o o o
reverse_each x x x x x x o x x o
select o o o o o o o o o o
shift o o o o o o o o o o
size o o o o o o o o o o
sort o o o o o o o o o o
sort_by o o o o o o o o o o
store o o o o o o o o o o
take x x x x x x o o o o
take_while x x x x x x o o o o
to_a x x x x x x x o o o
to_hash o o o o o o o o o o
update o o o o o o o o o o
value? o o o o o o o o o o
values o o o o o o o o o o
values_at o o o o o o o o o o
zip o o o o o o o o o o
.[] o o o o o o o o o o
.try_convert x x x x x x x o o o
::Enumerator x x x x x x o o o o

IO

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent Object Object Object Object Object Object Object Object Object Object
<< o o o o o o o o o o
all? o o o o o o o o o o
any? o o o o o o o o o o
binmode o o o o o o o o o o
bytes x x x x x x o o o o
chars x x x x x x o x x o
close o o o o o o o o o o
close_on_exec= x x x x x x x o o o
close_on_exec? x x x x x x x o o o
close_read o o o o o o o o o o
close_write o o o o o o o o o o
closed? o o o o o o o o o o
collect o o o o o o o o o o
count x x x x x x o o o o
cycle x x x x x x o o o o
detect o o o o o o o o o o
drop x x x x x x o o o o
drop_while x x x x x x o o o o
each o o o o o o o o o o
each_byte o o o o o o o o o o
each_char x x x x x x o x x o
each_cons x x x x x x o o o o
each_line o o o o o o o o o o
each_slice x x x x x x o o o o
each_with_index o o o o o o o o o o
entries o o o o o o o o o o
enum_cons x x x x x x o x x x
enum_slice x x x x x x o x x x
enum_with_index x x x x x x o x x x
eof o o o o o o o o o o
eof? o o o o o o o o o o
external_encoding x x x x x x x o o o
fcntl o o o o o o o o o o
fileno o o o o o o o o o o
find o o o o o o o o o o
find_all o o o o o o o o o o
find_index x x x x x x o o o o
first x x x x x x o o o o
flush o o o o o o o o o o
fsync o o o o o o o o o o
getbyte x x x x x x o o o o
getc o o o o o o o o o o
gets o o o o o o o o o o
grep o o o o o o o o o o
group_by x x x x x x o o o o
include? o o o o o o o o o o
inject o o o o o o o o o o
internal_encoding x x x x x x x o o o
ioctl o o o o o o o o o o
isatty o o o o o o o o o o
lineno o o o o o o o o o o
lineno= o o o o o o o o o o
lines x x x x x x o o o o
map o o o o o o o o o o
max o o o o o o o o o o
max_by x x x x x x o o o o
member? o o o o o o o o o o
min o o o o o o o o o o
min_by x x x x x x o o o o
minmax x x x x x x o o o o
minmax_by x x x x x x o o o o
none? x x x x x x o o o o
one? x x x x x x o o o o
partition o o o o o o o o o o
pid o o o o o o o o o o
pos o o o o o o o o o o
pos= o o o o o o o o o o
print o o o o o o o o o o
printf o o o o o o o o o o
putc o o o o o o o o o o
puts o o o o o o o o o o
read o o o o o o o o o o
read_nonblock x x x x o o o o o o
readbyte x x x x x x o o o o
readchar o o o o o o o o o o
readline o o o o o o o o o o
readlines o o o o o o o o o o
readpartial x x o o o o o o o o
reduce x x x x x x o o o o
reject o o o o o o o o o o
reopen o o o o o o o o o o
reverse_each x x x x x x o x x o
rewind o o o o o o o o o o
seek o o o o o o o o o o
select o o o o o o o o o o
set_encoding x x x x x x x o o o
sort o o o o o o o o o o
sort_by o o o o o o o o o o
stat o o o o o o o o o o
sync o o o o o o o o o o
sync= o o o o o o o o o o
sysread o o o o o o o o o o
sysseek o o o o o o o o o o
syswrite o o o o o o o o o o
take x x x x x x o o o o
take_while x x x x x x o o o o
tell o o o o o o o o o o
to_a x x x x x x x o o o
to_i o o o o o o o o o o
to_io o o o o o o o o o o
tty? o o o o o o o o o o
ungetc o o o o o o o o o o
write o o o o o o o o o o
write_nonblock x x x x o o o o o o
zip o o o o o o o o o o
.copy_stream x x x x x x x x x o
.for_fd o o o o o o o o o o
.foreach o o o o o o o o o o
.new o o o o o o o o o o
.open o o o o o o o o o o
.pipe o o o o o o o o o o
.popen o o o o o o o o o o
.read o o o o o o o o o o
.readlines o o o o o o o o o o
.select o o o o o o o o o o
.sysopen o o o o o o o o o o
.try_convert x x x x x x x o o o
::APPEND o o o o o o o o o o
::BINARY x x x x x x x o o o
::CREAT o o o o o o o o o o
::EXCL o o o o o o o o o o
::Enumerator x x x x x x o o o o
::FNM_CASEFOLD o o o o o o o o o o
::FNM_DOTMATCH o o o o o o o o o o
::FNM_NOESCAPE o o o o o o o o o o
::FNM_PATHNAME o o o o o o o o o o
::FNM_SYSCASE x x x x o o o o o o
::LOCK_EX o o o o o o o o o o
::LOCK_NB o o o o o o o o o o
::LOCK_SH o o o o o o o o o o
::LOCK_UN o o o o o o o o o o
::NOCTTY o o o o o o o o o o
::NONBLOCK o o o o o o o o o o
::RDONLY o o o o o o o o o o
::RDWR o o o o o o o o o o
::SEEK_CUR o o o o o o o o o o
::SEEK_END o o o o o o o o o o
::SEEK_SET o o o o o o o o o o
::SYNC o o o o o o o o o o
::TRUNC o o o o o o o o o o
::WRONLY o o o o o o o o o o

File

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO
atime o o o o o o o o o o
chmod o o o o o o o o o o
chown o o o o o o o o o o
ctime o o o o o o o o o o
flock o o o o o o o o o o
lstat o o o o o o o o o o
mtime o o o o o o o o o o
path o o o o o o o o o o
to_path x x x x x x x o o o
truncate o o o o o o o o o o
.atime o o o o o o o o o o
.basename o o o o o o o o o o
.blockdev? o o o o o o o o o o
.chardev? o o o o o o o o o o
.chmod o o o o o o o o o o
.chown o o o o o o o o o o
.ctime o o o o o o o o o o
.delete o o o o o o o o o o
.directory? o o o o o o o o o o
.dirname o o o o o o o o o o
.executable? o o o o o o o o o o
.executable_real? o o o o o o o o o o
.exist? o o o o o o o o o o
.exists? o o o o o o o o o o
.expand_path o o o o o o o o o o
.extname o o o o o o o o o o
.file? o o o o o o o o o o
.fnmatch o o o o o o o o o o
.fnmatch? o o o o o o o o o o
.ftype o o o o o o o o o o
.grpowned? o o o o o o o o o o
.identical? x x x o o o o o o o
.join o o o o o o o o o o
.lchmod o o o o o o o o o o
.lchown o o o o o o o o o o
.link o o o o o o o o o o
.lstat o o o o o o o o o o
.mtime o o o o o o o o o o
.owned? o o o o o o o o o o
.path x x x x x x x o o o
.pipe? o o o o o o o o o o
.readable? o o o o o o o o o o
.readable_real? o o o o o o o o o o
.readlink o o o o o o o o o o
.rename o o o o o o o o o o
.setgid? o o o o o o o o o o
.setuid? o o o o o o o o o o
.size o o o o o o o o o o
.size? o o o o o o o o o o
.socket? o o o o o o o o o o
.split o o o o o o o o o o
.stat o o o o o o o o o o
.sticky? o o o o o o o o o o
.symlink o o o o o o o o o o
.symlink? o o o o o o o o o o
.truncate o o o o o o o o o o
.umask o o o o o o o o o o
.unlink o o o o o o o o o o
.utime o o o o o o o o o o
.world_readable? x x x x x x x o o o
.world_writable? x x x x x x x o o o
.writable? o o o o o o o o o o
.writable_real? o o o o o o o o o o
.zero? o o o o o o o o o o
::ALT_SEPARATOR o o o o o o o o o o
::Constants o o o o o o o o o o
::PATH_SEPARATOR o o o o o o o o o o
::SEPARATOR o o o o o o o o o o
::Separator o o o o o o o o o o
::Stat o o o o o o o o o o

MatchData

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent Object Object Object Object Object Object Object Object Object Object
[] o o o o o o o o o o
begin o o o o o o o o o o
captures o o o o o o o o o o
end o o o o o o o o o o
length o o o o o o o o o o
names x x x x x x x o o o
offset o o o o o o o o o o
post_match o o o o o o o o o o
pre_match o o o o o o o o o o
regexp x x x x x x x o o o
select o o o o o o o o o x
size o o o o o o o o o o
string o o o o o o o o o o
to_a x x x x x x x o o o
values_at o o o o o o o o o o

Method

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent Object Object Object Object Object Object Object Object Object Object
[] o o o o o o o o o o
arity o o o o o o o o o o
call o o o o o o o o o o
name x x x x x x o o o o
owner x x x x x x o o o o
receiver x x x x x x o o o o
to_proc o o o o o o o o o o
unbind o o o o o o o o o o

Module

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent Object Object Object Object Object Object Object Object Object Object
< o o o o o o o o o o
<= o o o o o o o o o o
<=> o o o o o o o o o o
> o o o o o o o o o o
>= o o o o o o o o o o
ancestors o o o o o o o o o o
autoload o o o o o o o o o o
autoload? o o o o o o o o o o
class_eval o o o o o o o o o o
class_exec x x x x x x o o o o
class_variable_defined? x x x x x o o o o o
class_variable_get x x x x x x x o o o
class_variable_set x x x x x x x o o o
class_variables o o o o o o o o o o
const_defined? o o o o o o o o o o
const_get o o o o o o o o o o
const_missing o o o o o o o o o o
const_set o o o o o o o o o o
constants o o o o o o o o o o
include? o o o o o o o o o o
included_modules o o o o o o o o o o
instance_method o o o o o o o o o o
instance_methods o o o o o o o o o o
method_defined? o o o o o o o o o o
module_eval o o o o o o o o o o
module_exec x x x x x x o o o o
name o o o o o o o o o o
private_class_method o o o o o o o o o o
private_instance_methods o o o o o o o o o o
private_method_defined? o o o o o o o o o o
protected_instance_methods o o o o o o o o o o
protected_method_defined? o o o o o o o o o o
public_class_method o o o o o o o o o o
public_instance_method x x x x x x x o o o
public_instance_methods o o o o o o o o o o
public_method_defined? o o o o o o o o o o
remove_class_variable x x x x x x x o o o
.constants o o o o o o o o o o
.nesting o o o o o o o o o o

Class

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent Module Module Module Module Module Module Module Module Module Module
allocate o o o o o o o o o o
new o o o o o o o o o o
superclass o o o o o o o o o o

Mutex

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent x x x x x x x Object Object Object
lock x x x x x x x o o o
locked? x x x x x x x o o o
sleep x x x x x x x o o o
synchronize x x x x x x x o o o
try_lock x x x x x x x o o o
unlock x x x x x x x o o o

NilClass

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent Object Object Object Object Object Object Object Object Object Object
& o o o o o o o o o o
^ o o o o o o o o o o
to_a x x x x x x x o o o
to_c x x x x x x x x x o
to_f o o o o o o o o o o
to_i o o o o o o o o o o
to_r x x x x x x x x x o
| o o o o o o o o o o

Numeric

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent Object Object Object Object Object Object Object Object Object Object
+@ o o o o o o o o o o
-@ o o o o o o o o o o
< o o o o o o o o o o
<= o o o o o o o o o o
<=> o o o o o o o o o o
> o o o o o o o o o o
>= o o o o o o o o o o
abs o o o o o o o o o o
angle x x x x x x x x x o
arg x x x x x x x x x o
between? o o o o o o o o o o
ceil o o o o o o o o o o
coerce o o o o o o o o o o
conj x x x x x x x x x o
conjugate x x x x x x x x x o
denominator x x x x x x x x x o
div o o o o o o o o o o
divmod o o o o o o o o o o
fdiv x x x x x x o o o o
floor o o o o o o o o o o
im x x x x x x x x x o
imag x x x x x x x x x o
image x x x x x x x x x o
integer? o o o o o o o o o o
modulo o o o o o o o o o o
nonzero? o o o o o o o o o o
numerator x x x x x x x x x o
polar x x x x x x x x x o
quo o o o o o o o o o o
re x x x x x x x x x o
real x x x x x x x x x o
remainder o o o o o o o o o o
round o o o o o o o o o o
scalar? x x x x x x x o o o
singleton_method_added o o o o o o o o o o
step o o o o o o o o o o
to_c x x x x x x x x x o
to_int o o o o o o o o o o
truncate o o o o o o o o o o
zero? o o o o o o o o o o

Complex

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent x x x x x x x x x Numeric
* x x x x x x x x x o
** x x x x x x x x x o
+ x x x x x x x x x o
- x x x x x x x x x o
/ x x x x x x x x x o
abs2 x x x x x x x x x o
marshal_dump x x x x x x x x x o
marshal_load x x x x x x x x x o
to_f x x x x x x x x x o
to_i x x x x x x x x x o
to_r x x x x x x x x x o
.generic? x x x x x x x x x o
.polar x x x x x x x x x o
::I x x x x x x x x x o

Float

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent Numeric Numeric Numeric Numeric Numeric Numeric Numeric Numeric Numeric Numeric
% o o o o o o o o o o
* o o o o o o o o o o
** o o o o o o o o o o
+ o o o o o o o o o o
- o o o o o o o o o o
/ o o o o o o o o o o
finite? o o o o o o o o o o
infinite? o o o o o o o o o o
nan? o o o o o o o o o o
prec o o o o o o o o o o
prec_f o o o o o o o o o o
prec_i o o o o o o o o o o
to_f o o o o o o o o o o
to_i o o o o o o o o o o
to_r x x x x x x x x x o
.induced_from o o o o o o o o o o
::DIG o o o o o o o o o o
::EPSILON o o o o o o o o o o
::MANT_DIG o o o o o o o o o o
::MAX o o o o o o o o o o
::MAX_10_EXP o o o o o o o o o o
::MAX_EXP o o o o o o o o o o
::MIN o o o o o o o o o o
::MIN_10_EXP o o o o o o o o o o
::MIN_EXP o o o o o o o o o o
::RADIX o o o o o o o o o o
::ROUNDS o o o o o o o o o o

Integer

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent Numeric Numeric Numeric Numeric Numeric Numeric Numeric Numeric Numeric Numeric
chr o o o o o o o o o o
downto o o o o o o o o o o
even? x x x x x x o o o o
gcd x x x x x x x x x o
gcdlcm x x x x x x x x x o
lcm x x x x x x x x x o
next o o o o o o o o o o
odd? x x x x x x o o o o
ord x x x x x x o x x x
prec o o o o o o o o o o
prec_f o o o o o o o o o o
prec_i o o o o o o o o o o
pred x x x x x x o o o o
succ o o o o o o o o o o
times o o o o o o o o o o
to_i o o o o o o o o o o
to_r x x x x x x x x x o
upto o o o o o o o o o o
.induced_from o o o o o o o o o o

Bignum

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent Integer Integer Integer Integer Integer Integer Integer Integer Integer Integer
% o o o o o o o o o o
& o o o o o o o o o o
* o o o o o o o o o o
** o o o o o o o o o o
+ o o o o o o o o o o
- o o o o o o o o o o
/ o o o o o o o o o o
<< o o o o o o o o o o
>> o o o o o o o o o o
[] o o o o o o o o o o
^ o o o o o o o o o o
size o o o o o o o o o o
to_f o o o o o o o o o o
| o o o o o o o o o o
~ o o o o o o o o o o

Fixnum

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent Integer Integer Integer Integer Integer Integer Integer Integer Integer Integer
% o o o o o o o o o o
& o o o o o o o o o o
* o o o o o o o o o o
** o o o o o o o o o o
+ o o o o o o o o o o
- o o o o o o o o o o
/ o o o o o o o o o o
<< o o o o o o o o o o
>> o o o o o o o o o o
[] o o o o o o o o o o
^ o o o o o o o o o o
id2name o o o o o o o o o x
size o o o o o o o o o o
to_f o o o o o o o o o o
to_sym o o o o o o o o o x
| o o o o o o o o o o
~ o o o o o o o o o o

Rational

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent x x x x x x x x x Numeric
% x x x x x x x x x o
* x x x x x x x x x o
** x x x x x x x x x o
+ x x x x x x x x x o
- x x x x x x x x x o
/ x x x x x x x x x o
marshal_dump x x x x x x x x x o
marshal_load x x x x x x x x x o
prec x x x x x x x x x o
prec_f x x x x x x x x x o
prec_i x x x x x x x x x o
to_f x x x x x x x x x o
to_i x x x x x x x x x o
to_r x x x x x x x x x o
.induced_from x x x x x x x x x o

Proc

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent Object Object Object Object Object Object Object Object Object Object
[] o o o o o o o o o o
arity o o o o o o o o o o
binding o o o o o o o o o o
call o o o o o o o o o o
curry x x x x x x x x o o
lambda? x x x x x x x o o o
to_proc o o o o o o o o o o
yield x x x x x x x o o o
.new o o o o o o o o o o

Process::Status

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent Object Object Object Object Object Object Object Object Object Object
& o o o o o o o o o o
>> o o o o o o o o o o
coredump? o o o o o o o o o o
exited? o o o o o o o o o o
exitstatus o o o o o o o o o o
pid o o o o o o o o o o
signaled? o o o o o o o o o o
stopped? o o o o o o o o o o
stopsig o o o o o o o o o o
success? x o o o o o o o o o
termsig o o o o o o o o o o
to_i o o o o o o o o o o
to_int o o o o o o o o o o

Range

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent Object Object Object Object Object Object Object Object Object Object
all? o o o o o o o o o o
any? o o o o o o o o o o
begin o o o o o o o o o o
collect o o o o o o o o o o
count x x x x x x o o o o
cover? x x x x x x x o o o
cycle x x x x x x o o o o
detect o o o o o o o o o o
drop x x x x x x o o o o
drop_while x x x x x x o o o o
each o o o o o o o o o o
each_cons x x x x x x o o o o
each_slice x x x x x x o o o o
each_with_index o o o o o o o o o o
end o o o o o o o o o o
entries o o o o o o o o o o
enum_cons x x x x x x o x x x
enum_slice x x x x x x o x x x
enum_with_index x x x x x x o x x x
exclude_end? o o o o o o o o o o
find o o o o o o o o o o
find_all o o o o o o o o o o
find_index x x x x x x o o o o
first o o o o o o o o o o
grep o o o o o o o o o o
group_by x x x x x x o o o o
include? o o o o o o o o o o
inject o o o o o o o o o o
last o o o o o o o o o o
map o o o o o o o o o o
max o o o o o o o o o o
max_by x x x x x x o o o o
member? o o o o o o o o o o
min o o o o o o o o o o
min_by x x x x x x o o o o
minmax x x x x x x o o o o
minmax_by x x x x x x o o o o
none? x x x x x x o o o o
one? x x x x x x o o o o
partition o o o o o o o o o o
reduce x x x x x x o o o o
reject o o o o o o o o o o
reverse_each x x x x x x o x x o
select o o o o o o o o o o
sort o o o o o o o o o o
sort_by o o o o o o o o o o
step o o o o o o o o o o
take x x x x x x o o o o
take_while x x x x x x o o o o
to_a x x x x x x x o o o
zip o o o o o o o o o o
::Enumerator x x x x x x o o o o

Regexp

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent Object Object Object Object Object Object Object Object Object Object
casefold? o o o o o o o o o o
encoding x x x x x x x o o o
fixed_encoding? x x x x x x x o o o
kcode o o o o o o o x x x
match o o o o o o o o o o
named_captures x x x x x x x o o o
names x x x x x x x o o o
options o o o o o o o o o o
source o o o o o o o o o o
~ o o o o o o o o o o
.compile o o o o o o o o o o
.escape o o o o o o o o o o
.last_match o o o o o o o o o o
.quote o o o o o o o o o o
.try_convert x x x x x x x o o o
.union o o o o o o o o o o
::EXTENDED o o o o o o o o o o
::IGNORECASE o o o o o o o o o o
::MULTILINE o o o o o o o o o o

String

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent Object Object Object Object Object Object Object Object Object Object
% o o o o o o o o o o
* o o o o o o o o o o
+ o o o o o o o o o o
< o o o o o o o o o o
<< o o o o o o o o o o
<= o o o o o o o o o o
<=> o o o o o o o o o o
> o o o o o o o o o o
>= o o o o o o o o o o
[] o o o o o o o o o o
[]= o o o o o o o o o o
all? o o o o o o o x x x
any? o o o o o o o x x x
ascii_only? x x x x x x x o o o
between? o o o o o o o o o o
bytes x x x x x x o o o o
bytesize x x x x x x o o o o
capitalize o o o o o o o o o o
capitalize! o o o o o o o o o o
casecmp o o o o o o o o o o
center o o o o o o o o o o
chars x x x x x x o x o o
chomp o o o o o o o o o o
chomp! o o o o o o o o o o
chop o o o o o o o o o o
chop! o o o o o o o o o o
chr x x x x x x x o o o
clear x x x x x x x o o o
collect o o o o o o o x x x
concat o o o o o o o o o o
count o o o o o o o o o o
crypt o o o o o o o o o o
cycle x x x x x x o x x x
delete o o o o o o o o o o
delete! o o o o o o o o o o
detect o o o o o o o x x x
downcase o o o o o o o o o o
downcase! o o o o o o o o o o
drop x x x x x x o x x x
drop_while x x x x x x o x x x
dump o o o o o o o o o o
each o o o o o o o x x x
each_byte o o o o o o o o o o
each_char x x x x x x o o o o
each_cons x x x x x x o x x x
each_line o o o o o o o o o o
each_slice x x x x x x o x x x
each_with_index o o o o o o o x x x
empty? o o o o o o o o o o
encode x x x x x x x o o o
encode! x x x x x x x o o o
encoding x x x x x x x o o o
end_with? x x x x x x o o o o
entries o o o o o o o x x x
enum_cons x x x x x x o x x x
enum_slice x x x x x x o x x x
enum_with_index x x x x x x o x x x
find o o o o o o o x x x
find_all o o o o o o o x x x
find_index x x x x x x o x x x
first x x x x x x o x x x
force_encoding x x x x x x x o o o
getbyte x x x x x x x x o o
grep o o o o o o o x x x
group_by x x x x x x o x x x
gsub o o o o o o o o o o
gsub! o o o o o o o o o o
hex o o o o o o o o o o
include? o o o o o o o o o o
index o o o o o o o o o o
inject o o o o o o o x x x
insert o o o o o o o o o o
intern o o o o o o o o o o
length o o o o o o o o o o
lines x x x x x x o o o o
ljust o o o o o o o o o o
lstrip o o o o o o o o o o
lstrip! o o o o o o o o o o
map o o o o o o o x x x
match o o o o o o o o o o
max o o o o o o o x x x
max_by x x x x x x o x x x
member? o o o o o o o x x x
min o o o o o o o x x x
min_by x x x x x x o x x x
minmax x x x x x x o x x x
minmax_by x x x x x x o x x x
next o o o o o o o o o o
next! o o o o o o o o o o
none? x x x x x x o x x x
oct o o o o o o o o o o
one? x x x x x x o x x x
ord x x x x x x x o o o
partition o o o o o o o o o o
reduce x x x x x x o x x x
reject o o o o o o o x x x
replace o o o o o o o o o o
reverse o o o o o o o o o o
reverse! o o o o o o o o o o
reverse_each x x x x x x o x x x
rindex o o o o o o o o o o
rjust o o o o o o o o o o
rpartition x x x x x x o o o o
rstrip o o o o o o o o o o
rstrip! o o o o o o o o o o
scan o o o o o o o o o o
select o o o o o o o x x x
setbyte x x x x x x x x o o
size o o o o o o o o o o
slice o o o o o o o o o o
slice! o o o o o o o o o o
sort o o o o o o o x x x
sort_by o o o o o o o x x x
split o o o o o o o o o o
squeeze o o o o o o o o o o
squeeze! o o o o o o o o o o
start_with? x x x x x x o o o o
strip o o o o o o o o o o
strip! o o o o o o o o o o
sub o o o o o o o o o o
sub! o o o o o o o o o o
succ o o o o o o o o o o
succ! o o o o o o o o o o
sum o o o o o o o o o o
swapcase o o o o o o o o o o
swapcase! o o o o o o o o o o
take x x x x x x o x x x
take_while x x x x x x o x x x
to_c x x x x x x x x x o
to_f o o o o o o o o o o
to_i o o o o o o o o o o
to_r x x x x x x x x x o
to_str o o o o o o o o o o
to_sym o o o o o o o o o o
tr o o o o o o o o o o
tr! o o o o o o o o o o
tr_s o o o o o o o o o o
tr_s! o o o o o o o o o o
unpack o o o o o o o o o o
upcase o o o o o o o o o o
upcase! o o o o o o o o o o
upto o o o o o o o o o o
valid_encoding? x x x x x x x o o o
zip o o o o o o o x x x
~ o x x x x x x x x x
.try_convert x x x x x x x o o o
::Enumerator x x x x x x o x x x

Struct

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent Object Object Object Object Object Object Object Object Object Object
[] o o o o o o o o o o
[]= o o o o o o o o o o
all? o o o o o o o o o o
any? o o o o o o o o o o
collect o o o o o o o o o o
count x x x x x x o o o o
cycle x x x x x x o o o o
detect o o o o o o o o o o
drop x x x x x x o o o o
drop_while x x x x x x o o o o
each o o o o o o o o o o
each_cons x x x x x x o o o o
each_pair o o o o o o o o o o
each_slice x x x x x x o o o o
each_with_index o o o o o o o o o o
entries o o o o o o o o o o
enum_cons x x x x x x o x x x
enum_slice x x x x x x o x x x
enum_with_index x x x x x x o x x x
find o o o o o o o o o o
find_all o o o o o o o o o o
find_index x x x x x x o o o o
first x x x x x x o o o o
grep o o o o o o o o o o
group_by x x x x x x o o o o
include? o o o o o o o o o o
inject o o o o o o o o o o
length o o o o o o o o o o
map o o o o o o o o o o
max o o o o o o o o o o
max_by x x x x x x o o o o
member? o o o o o o o o o o
members o o o o o o o o o o
min o o o o o o o o o o
min_by x x x x x x o o o o
minmax x x x x x x o o o o
minmax_by x x x x x x o o o o
none? x x x x x x o o o o
one? x x x x x x o o o o
partition o o o o o o o o o o
reduce x x x x x x o o o o
reject o o o o o o o o o o
reverse_each x x x x x x o x x o
select o o o o o o o o o o
size o o o o o o o o o o
sort o o o o o o o o o o
sort_by o o o o o o o o o o
take x x x x x x o o o o
take_while x x x x x x o o o o
to_a x x x x x x x o o o
values o o o o o o o o o o
values_at o o o o o o o o o o
zip o o o o o o o o o o
.new o o o o o o o o o o
::Enumerator x x x x x x o o o o
::Tms o o o o o o o o o o

Struct::Tms

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent Struct Struct Struct Struct Struct Struct Struct Struct Struct Struct
cstime o o o o o o o o o o
cstime= o o o o o o o o o o
cutime o o o o o o o o o o
cutime= o o o o o o o o o o
stime o o o o o o o o o o
stime= o o o o o o o o o o
utime o o o o o o o o o o
utime= o o o o o o o o o o
.[] o o o o o o o o o o
.members o o o o o o o o o o

Symbol

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent Object Object Object Object Object Object Object Object Object Object
< x x x x x x x o o o
<= x x x x x x x o o o
<=> x x x x x x x o o o
> x x x x x x x o o o
>= x x x x x x x o o o
[] x x x x x x x o o o
between? x x x x x x x o o o
capitalize x x x x x x x o o o
casecmp x x x x x x x o o o
downcase x x x x x x x o o o
empty? x x x x x x x o o o
encoding x x x x x x x o o o
id2name o o o o o o o o o o
intern x x x x x x x o o o
length x x x x x x x o o o
match x x x x x x x o o o
next x x x x x x x o o o
size x x x x x x x o o o
slice x x x x x x x o o o
succ x x x x x x x o o o
swapcase x x x x x x x o o o
to_i o o o o o o o o o x
to_int o o o o o o o x x x
to_proc x x x x x x o o o o
to_sym o o o o o o o o o o
upcase x x x x x x x o o o
.all_symbols o o o o o o o o o o

Thread

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent Object Object Object Object Object Object Object Object Object Object
[] o o o o o o o o o o
[]= o o o o o o o o o o
abort_on_exception o o o o o o o o o o
abort_on_exception= o o o o o o o o o o
add_trace_func x x x x x x x o o o
alive? o o o o o o o o o o
exit o o o o o o o o o o
exit! x x x x x o o x x x
group o o o o o o o o o o
join o o o o o o o o o o
key? o o o o o o o o o o
keys o o o o o o o o o o
kill o o o o o o o o o o
kill! x x x x x o o x x x
priority o o o o o o o o o o
priority= o o o o o o o o o o
raise o o o o o o o o o o
run o o o o o o o o o o
safe_level o o o o o o o o o o
set_trace_func x x x x x x x o o o
status o o o o o o o o o o
stop? o o o o o o o o o o
terminate o o o o o o o o o o
terminate! x x x x x o o x x x
value o o o o o o o o o o
wakeup o o o o o o o o o o
.abort_on_exception o o o o o o o o o o
.abort_on_exception= o o o o o o o o o o
.critical o o o o o o o x x x
.critical= o o o o o o o x x x
.current o o o o o o o o o o
.exclusive x x x x x x x o o o
.exit o o o o o o o o o o
.fork o o o o o o o o o o
.kill o o o o o o o o o o
.list o o o o o o o o o o
.main o o o o o o o o o o
.new o o o o o o o o o o
.pass o o o o o o o o o o
.start o o o o o o o o o o
.stop o o o o o o o o o o
::MUTEX_FOR_THREAD_EXCLUSIVE x x x x x x x o o o

ThreadGroup

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent Object Object Object Object Object Object Object Object Object Object
add o o o o o o o o o o
enclose o o o o o o o o o o
enclosed? o o o o o o o o o o
list o o o o o o o o o o
::Default o o o o o o o o o o

Time

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent Object Object Object Object Object Object Object Object Object Object
+ o o o o o o o o o o
- o o o o o o o o o o
< o o o o o o o o o o
<= o o o o o o o o o o
<=> o o o o o o o o o o
> o o o o o o o o o o
>= o o o o o o o o o o
_dump o o o o o o o o o o
asctime o o o o o o o o o o
between? o o o o o o o o o o
ctime o o o o o o o o o o
day o o o o o o o o o o
dst? o o o o o o o o o o
friday? x x x x x x x o o o
getgm o o o o o o o o o o
getlocal o o o o o o o o o o
getutc o o o o o o o o o o
gmt? o o o o o o o o o o
gmt_offset o o o o o o o o o o
gmtime o o o o o o o o o o
gmtoff o o o o o o o o o o
hour o o o o o o o o o o
isdst o o o o o o o o o o
localtime o o o o o o o o o o
mday o o o o o o o o o o
min o o o o o o o o o o
mon o o o o o o o o o o
monday? x x x x x x x o o o
month o o o o o o o o o o
nsec x x x x x x x o o o
saturday? x x x x x x x o o o
sec o o o o o o o o o o
strftime o o o o o o o o o o
succ o o o o o o o o o o
sunday? x x x x x x x o o o
thursday? x x x x x x x o o o
to_a x x x x x x x o o o
to_f o o o o o o o o o o
to_i o o o o o o o o o o
tuesday? x x x x x x x o o o
tv_nsec x x x x x x x o o o
tv_sec o o o o o o o o o o
tv_usec o o o o o o o o o o
usec o o o o o o o o o o
utc o o o o o o o o o o
utc? o o o o o o o o o o
utc_offset o o o o o o o o o o
wday o o o o o o o o o o
wednesday? x x x x x x x o o o
yday o o o o o o o o o o
year o o o o o o o o o o
zone o o o o o o o o o o
._load o o o o o o o o o o
.at o o o o o o o o o o
.gm o o o o o o o o o o
.local o o o o o o o o o o
.mktime o o o o o o o o o o
.now o o o o o o o o o o
.times o o o o o o o x x x
.utc o o o o o o o o o o

TrueClass

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent Object Object Object Object Object Object Object Object Object Object
& o o o o o o o o o o
^ o o o o o o o o o o
| o o o o o o o o o o

UnboundMethod

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent Object Object Object Object Object Object Object Object Object Object
arity o o o o o o o o o o
bind o o o o o o o o o o
name x x x x x x o o o o
owner x x x x x x o o o o

VM

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent x x x x x x x Object Object Object
::Env x x x x x x x o o o
::INSTRUCTION_NAMES x x x x x x x o o o
::InstructionSequence x x x x x x x o o o
::OPTS x x x x x x x o o o
::USAGE_ANALYSIS_INSN x x x x x x x o o o
::USAGE_ANALYSIS_INSN_BIGRAM x x x x x x x o o o
::USAGE_ANALYSIS_REGS x x x x x x x o o o

VM::Env

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent x x x x x x x Object Object Object

VM::InstructionSequence

1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.9.0-0 1.9.0-1 1.9.0-r16734
parent x x x x x x x Object Object Object
disasm x x x x x x x o o o
disassemble x x x x x x x o o o
eval x x x x x x x o o o
to_a x x x x x x x o o o
.compile x x x x x x x o o o
.compile_file x x x x x x x o o o
.compile_option x x x x x x x o o o
.compile_option= x x x x x x x o o o
.disasm x x x x x x x o o o
.disassemble x x x x x x x o o o
.load x x x x x x x x x o
.new x x x x x x x o o o